Przedmiot działalności gospodarczej:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • analizy sytuacji majątkowej i finansowej,
  • sporządzanie opinii, wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
  • ocena zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuowania działalności, w świetle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,
  • ekspertyzy i doradztwo.

© 2009 T. Krzysińska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Optikom-Bis