Biegły rewident mgr Teresa Krzysińska założyła swoje biuro w 1992 r. i od tego czasu z sukcesami prowadzi swoją działalność.

Podstawa prawna działalności:

  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju
  • Uchwała nr 96/52/95/ Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7.03.1995 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Biura Biegłego Rewidenta mgr Teresa Krzysińska, pod numerem ewidencyjnym 226

© 2009 T. Krzysińska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Optikom-Bis